Dilians Blaudruck Blog

Dilians Blaudruck Blog

Auf Blaudruck Pfaden in Tschechien – Teil 2.

Auf Blaudruck Pfaden in Tschechien – Teil 2.

Po stopách modrotisku v Čechách – díl 2.

Jako vždycky jsem na mé cestě po Čechách navštívila obě poslední tradičnímodrotiskové dílny. Po všech těch letech, so se zabývám modrotiskem, je to pro mne vlastně návštěva u přátel.
Paní Jitka Binderová ze Strážnického modrotisku mne při návštěvěupozornila na zrovna probíhající výstavu s názvem: Poselství modrotiskové tvorby Antonie Dostálkové a její vazba na strážnickou dílnu Jochových. A protože mne na téma modrotisk zásadně zajímá všechno, šla jsem do městského muzea na výstavu plna radostného očekávání.
Vlastně jsem až do dnešního dne úplně okouzlená a nadšená, protože ta výstava byla překrásná! V obrazech, které paní Dostálková všechny namalovala světlým, zelenkavým papem na bílou, bavlněnou látku, najde návštěvník tolik lásky a lidského tepla a úplně cítí, že umělkyně maluje takříkajíc svým srdcem. Něco takového se v dnešním přetechnizovaném a chladném světě bohužel už moc často nenachází….Proto nemohu jinak, než seznámit s prací paní Dostálkové také moje čtenáře. S jejím přátelským dovolením prezentuji tímto s hrdostí její dílo, protože nás obě spojuje stejné poselství: Tradiční modrotisk si zaslouží naši plnou pozornost a pomoc, takové krásné umělecké řemeslo nesmí zaniknout!

~~~

Wie immer, habe ich während meiner Reise durch Tschechien wieder einmal auch die beiden tschechischen Blaudrucker besucht. Nach all den Jahren ist es für mich wie ein Besuch bei Freunden.
Frau Jitka Binderová von Strážnický Modrotisk hat mich an eine, gerade laufende Blauduck Ausstellung im Stadtmuseum Strážnice: „Die Botschaft der schöpferischen Tätigkeit der Antonie Dostalková und ihre Verbindung zu der Strážnice Blaudruckwerkstatt der Gebrüder Joch“ aufmerksam gemacht. Da mich eigentlich alles zu meinem Lieblingsthema Blaudruck interessiert, bin ich mit großer Vorfreude hingegangen – und bin bis heute einfach hingerissen – denn diese Ausstellung war so wunderschön!
In den Bildern der Künstlerin, die allesamt mit Blaudrucktechnik – also mit hellgrünem Papp auf weißen Stoff gemalt sind, findet man so viel Liebe und Wärme. Man spürt förmlich, dass diese Dame sozusagen mit ihrem Herz malt. So etwas findet man heutzutage in der übertechnisierten globalisierten Welt leider viel zu selten. Die tolle, fantastische Arbeit der Frau Dostalková will ich nun meinen Lesern nicht vorenthalten und mit ihrem freundlichen Erlaubnis präsentiere ich hier stolz ihren Werk. Denn uns beide verbindet die gleiche Botschaft:
Der traditionelle Blaudruck hat unsere Aufmerksamkeit und Hilfe verdient, so ein tolles Kunsthandwerk darf nicht aussterben!
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei dem Stadtmuseum Strážnice und vor allem bei der wunderbaren Frau Dostalková. Leider sind die Fotos teilweise etwas schwammig, ich hoffe aber, das die Liebe trotzdem durchkommt.

~~~

Once again, as always, during my trips through the Czech Republic, I have visited the two Czech Blue-dye printers. After all these years, it is like a visit among friends.
Mrs. Jitka Binderová of Strážnický Modrotisk told me of an actual Blue-dye Exhibition at the Town Museum Strážnice: „The message of the creative activity of Antonie Dostalková and her connection to the Strážnice Blue printing workshop of the brothers Joch“. Because everything about my favorite subject blue-dyeing really interests me, I went with great anticipation – and to this day I was just thrilled – as this exhibition was so beautiful!
Using the blue-dyeing technology – that is, with light green Papp painted on white cloth, you find so much love and warmth in the pictures of the artist. One senses that this lady is painting with her heart. Unfortunately in today’s technologically burdened globalized world it is rare to find this. I don’t want to deny my readers this fantastic work of Frau Dostalková and so I present with her kind permission her work. The same message connects both of us:
The traditional blue-dye work has earned our attention and support – such a great Craft must not die!
I would like to take this opportunity to thank the Town Museum Strážnice and especially the wonderful Frau Dostalková. Some of the photos are a bit blurred, but I hope that her love still comes through.

Eine Nachricht 1

Dostalkova 8

Dostalkova 2

Dostalkova 1

Eine Nachricht 6

Dostalkova 4

Dostalkova 5

Eine Nachricht 7

Dostalkova 3

Dostalkova 6

Dostalkova 9

Datum: 08.10.2015
Zurück

Schreibe einen Kommentar

Dilians Blaudruck Newsletter

Abonnieren Sie hier unseren monatlichen Dilians Newsletter:

Beiträge