Dilians Blaudruck Blog

Dilians Blaudruck Blog

Blaudruck! Eine schöne Osterausstellung in Prag

Blaudruck! Eine schöne Osterausstellung in Prag

Eigentlich wollte ich diesen Beitrag schon viel früher schreiben, denn es ist schon mehr als 14 Tage her. In der letzten Zeit habe ich aber sehr viel zu tun gehabt und bin einfach nicht dazugekommen. Dafür möchte ich mich bei meinen Gastgebern nun entschuldigen und mich gleichzeitig für die Einladung bedanken.
Nun aber zu der Ausstellung: Es war für mich ein tolles Gefühl, in Prag, wo früher an jeder Ecke Blaudruck in vielen Schaufenstern zu sehen war und irgendwie immer dazugehört hat, (es gab ja damals keine globalen Modeketten) diese Textiltradition gerade in meiner Heimatstadt endlich wieder erleben zu dürfen. Diesmal in der Prager Galerie „Scarabeus“ unter dem Motto: Ostern – die Bräuche, die Traditionen und das Kunsthandwerk. Nach der Eröffnungsvernisage, bei der auch ich ein Paar Sätze über den Blaudruck sagen konnte, gab es einen regen Austausch unter den geladenen Gästen zu diesen Themen.
Ein Teil der, von der Galeristin, Frau Katerina Ebelova, liebevoll zusammengestellten Ausstellung, waren auch die Korbmacher Traditionen aus der Stadt Celakovice, wo es lange vor dem Zweiten Weltkrieg viele Korbmacher gab. Die Besucher können sich hier auch über die zwei letzten Blaudrucker in Tschechien informieren, es gibt schöne Infoposter mit allen Informationen und Fotos. Einige Blaudruck Exponate hat auch mein neuer Bekannter Herr Milan Bartoš, Formstecher aus Kuks/Dvůr Králové nad Labem ausgeliehen, von ihm habe ich auch über diese Ausstellung erfahren.
Auch die wunderschön geschmückte Ostereier waren diesmal Indigoblau!
Ich finde: Gerade in den Osterfeiertagen sollte man unbedingt diese gelungene Osterausstellung besuchen!

~~~

Modrotisk! Krásná velikonoční výstava v Praze
Tento příspěvek jsem vlastně chtěla napsat už dávno, protože je to už déle, než 14 dní. V poslední době jsem ale měla hodně jiné práce a jednosuše jsem se k tomu nedostala. Za toto zdržení bych se nyní ráda mým hostitelům omluvila a zároveň bych jim ráda poděkovala za pozvání.
Nyní ale k samotné výstavě: Byl to pro mne příjemný pocit, v Praze, kde modrotisk byl vidět dříve v mnoha výlohách takříkajíc na každém rohu a tak nějak k městu patřil (dříve ovšem neexistovaly globální módní řetězce) tuto textilní tradici v mém rodném městě konečně zase jednou zažít.
Tentokrát v pražské galerii „Scarabeus“ pod názvem: Zvykoslovné Velikonoce – Tradiční řemesla a techniky. Po vernisáži, při které jsem i já mohla říci několik vět na téma Modrotisk, probíhaly mnohé zajímavé rozhovory mezi četnými pozvanými hosty.
Část výstavních exponátů, které galeristka paní Kateřina Ebelová láskyplně vybrala, byly také historické košíkářské výrobky z Čelákovic, kde již dlouho před druhou světovou válkou existovalo mnoho košíkářů. Návštěvníci se také mohou na velkých informačních plakátech s mnoha fotkami podrobně informovat i o dvou posledních českých modrotiskařích – panu Danzingerovi a panu Jochovi. Některé modrotiskové exponáty zapůjčil i můj nový známý Milan Bartoš, vzorkorytec z Kuksu/Dvora Králové nad Labem, od něj jsem se o této výstavě také dozvěděla.
Ovšemže nesměly chybět tradiční velikonoční kraslice – v tomto případě byly indigově modré!
Specielně o Velikonočních svátcích lze návštěvu této výstavy vřele doporučit!

~~~

I wanted to write this post much earlier, because it occured more than 14 days ago. But I have recently had very much to do and had simply no time. For this, I apologize to my hosts.
But now to the exhibition; It was a great feeling for me to be in Prague, where earlier one could see blueprint in shop windows on almost every corner where it belonged, (there were then no global fashion chains) to experience again this textile tradition in the town of my birth. This time it was in the Prague gallery Scarabeus under the slogan: Easter – Customs, Traditions and Crafts.
After the start of the vernissage, I spoke a couple of sentences about blue-dying, and there was a lively exchange on these topics among the invited guests.
Part of the lovingly compiled exhibition by the gallery owner, Ms. Katerina Ebelova, was the basketmaker’s tradition from the city Čelákovice, where long before the Second World War there were many basketmakers. Visitors could also find information about the last two blue-dyers in the Czech Republic. They lent some Blue-dye exhibits to my new acquaintance Milan Bartoš, a block print maker from Kuks / Dvůr Králové nad Labem, and it was from him that I learned about this exhibition. There was a nice poster with all the information and photos, and this time the beautifully decorated Easter eggs were indigo blue!
I think that especially in the Easter holidays a visit to this successful Easter exhibition is definitely worth it!

Galerie Scarabeus 2Galerie Scarabeus 3

Galerie Scarabeus 8Galerie Scarabeus 4Galerie Scarabeus 5Galerie Scarabeus 7Galerie Scarabeus 9Galerie Scarabeus 11Galerie Scarabeus 6Galerie Scarabeus 13Galerie Scarabeus 10Galerie Scarabeus 14

Datum: 22.03.2016
Zurück

Schreibe einen Kommentar

Dilians Blaudruck Newsletter

Abonnieren Sie hier unseren monatlichen Dilians Newsletter:

Beiträge